Визитните картички биват няколко вида:

 

ТЪРГОВСКИ ВИЗИТКИ:

Хората, занимаващи се с определена индустрия, имат свой собствен вид картички, които да раздава на доставчиците си, конкурентите си, клиентите си и инвеститорите си. Този вид картички олицетворяват специфичния бизнес на собствениците си. Дизайнът им трябва да бъде свързан с вида търговия или да изобразява символи, асоциирани с него. Накратко, визитните картички, свързани с дадена търговия, трябва да предизвикват у получателя асоциация с въпросния бизнес, за да може компанията да бъде запомнена като част от именно тази индустрия.

 

КОРПОРАТИВНИ ВИЗИТКИ:

Те са съвсем друг тип. Различават се по търговските по това, че фокусът при тях пада не върху същността на цялата индустрия, а върху самата компания. Затова, логото на фирмата заема видно място в дизайна на този вид картички. Обикновено те имат по-сериозен и опростен дизайн, подходящ за по-официално мислещите представители на корпоративната култура. Корпоративните картички обикновено се дават на важни бизнес контакти и потенциални работници.

 

ЛИЧНИ ВИЗИТКИ:

Много хора ги имат. Техният дизайн не се съсредоточава върху занаята или компанията. При тях внимание се обръща на професията и личността на собственика им, затова често съдържат негова снимка, която е представителна и внимателно подбрана. Когато човек отпечата личните си визитни картички, той може да ги раздаде почти на всеки, включително на семейството и приятелите си. Именно заради това този вид картички обикновено са най-красиви, разнообразни, разчупени и интересни.

 

МАРКЕТИНГОВИ ВИЗИТКИ:

Всяка маркетингова визитна картичка се различава от останалите, защото нарушава определени общоприети правила при създаването на този вид представяне. Освен че рекламира човека или компанията, маркетинговата визитна картичка може да рекламира определен продукт, услуга или събитие. Освен името ни например, една такава картичка може да съдържа фразата „доставчик на най-добрите телевизори в Европа, TV-200 Super+”. Различните картички от този тип имат различен дизайн и различни трикове за привличане на вниманието.

 

Не трябва да очаквате,  че визитна картичка ще разкаже цялата история на Вашата фирма, нейната цел е да  осигури професионален имидж, и контактна информация.

За да покажете повече на клиентите си изграждане на уеб сайт.