Маркетингово проучване

Маркетингово проучване за Вашия бизнес от KriTeoX

Маркетингово проучване за Вашия бизнес може да зявите във формата за запитване по -долу:

Маркетинговото изследване или проучване е систематично събиране, записване и анализиране на данни, свързани с маркетирането на продукти и услуги. Представлява система от дейности, които се провеждат с цел да се установи проявлението и въздействието на пазарните фактори върху реализацията на дадена стока или услуга, както и да се установят или прогнозират тенденции в развитието на дадена икономическа система. То е функция, която свързва клиента и обществеността със специалиста по маркетинг чрез информация за определяне на маркетингови възможности и проблеми. И има за задача да генерира, избистря, оценява, следи маркетинговите действия, като подобри разбирането на маркетинга като процес.

Съществуват следните основни видове маркетингови изследвания:

Пазарни проучвания – обхващат размера и характера на пазара, географско местоположение на потенциалните потребители, структурата на пласментната мрежа, анализ на тенденциите, влияещи върху структурата на пазара.

Пласментни проучвания – обхващат проучване на обема на продажби по отделни райони, оценка на ефективността на каналите за реализация, налични материални запаси и др.

Продуктови проучвания – извършват се оценка на собствената стока и тази на конкурентите, усъвършенстване на продукта, търсене на нови пазари, създаване на нови пазари, насочване на усилията към подобряване на опаковката, търговското и сервизното обслужване.

Рекламни проучвания – извършва се анализ на ефективността на рекламата и други комуникационни средства.

Най-ефективните методи за маркетингово проучване са :

Наблюдението: Това е метод, който събира информация чрез наблюдаване на поведението, действията и реакциите на дадена група лица или обекти в процес на покупко–продажба или работа. Това е метод, в който отсъства личният контакт между маркетолога и обекта на проучването, а се събира само писмена информация и ако е търговски обект се регистрират продажбите за определен период.

Експериментът: Това е промяна в едно нещо на един и същи продукт, докато останалите са константа. Например сменя се само опаковката на самият продукт и се наблюдава експеримента на потребителското търсене на старият продукт с нова опаковка. След дадено време резултатите се анализират и се решава от маркетинговият отдел коя опакова да остане.

Допитването: Този метод е най-често използвания и чрез него се набират данни от членовете на определена група посредством анкетиране (интервюиране), групови дискусии, както и чрез фиксиране на мнения от книги за оплаквания, предложения и препоръки.

КОНСУЛТАЦИЯ

Обади се на 0882312800 oт понеделник до петък от 09:00 до 17:00 часа.

ПОСЛЕДВАЙ НИ

Виж най-новите ни предложения и промоции на нашата фейсбук страница.

ПРИСЪЕДИНИ СЕ

Стани част от нашия екип , свържи се с нас на посочените контакти.