Общи условия

 

Моля, не използвайте този сайт, освен ако не сте съгласни с тези условия.

Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които KriTeoX предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством уеб сайта www.kriteox.com . Тези условия обвързват всички потребители. С посещението и разглеждането на уеб сайта, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Услугите, които се намират на уеб сайта www.kriteox.com  не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на KriTeox.

Договорният език е български.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Всеки потребител, независимо дали е клиент на KriTeoX се задължава при ползване на услугите:

  • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
  • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.kriteox.com услуги;
  • да уведомява незабавно KriTeoX за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
  • да не извършва злоумишлени действия;
  • да обезщети KriTeoX и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Сватбен салон Чар в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА KriTeoX

-KriTeoX няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

-KriTeoX има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.kriteox.com .

-KriTeoX има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на KriTeoX да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. KriTeoX не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.kriteox.com .

– KriTeoX не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които KriTeoX не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на KriTeoX

ЦЕНИ

KriTeoX си запазва правото да променя тази страница (секция) от уеб сайта www.kriteox.com  по всяко време, без предварително известяване. Клиена е длъжен да проверява периодично уеб сайта за промени. Цените в сайта са ориентировъчни, а не крайни. Може да отправите запитване за конкретна оферта на info@kriteox.com

ИЗМЕНЕНИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от KriTeoX, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. KriTeoX не се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия. Потребителя е длъжен да проверява периодично за датата на промените в общите условия. В случай, че Потребителя не е съгласен с промените, трябва да прекрати използването на сайта, както и KriTeoX има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя

ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на www.kriteox.com .

2. www.kriteox.com има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

3. Нищо в сключения между www.kriteox.com и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на www.kriteox.com последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на www.kriteox.com върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на www.kriteox.com .

4. Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

5. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

6. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на www.kriteox.com за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването му, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между www.kriteox.com и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на www.kriteox.com , който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

7. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на www.kriteox.com няма да се счита за съгласие от страна на www.kriteox.com да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от www.kriteox.com .

8. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от www.kriteox.com .

 

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

www.kriteox.com (KriTeoX) Ви информира за начина на събиране, съхранение и обработка данни на клиентите и потребителите, ползващи горепосочения корпоративен уеб сайт.

Поверителността на Вашите лични данни е наш приоритет. Поради тази причина в настоящите общи условия и бисквитки обясняваме методите за събираните и съхранявани от нас лични данни на настоящи, бъдещи и потенциални клиенти, както и на ползватели на сайта www.kriteox.com .

Ако желаете да разберете какви са данните, които Вие сте ни предоставили и ние съхраняваме за Вас, можете да изпратите Вашата заявка на този имейл адрес support@kriteox.com и ще получите отговор от нас с информация какви Ваши данни съхраняваме във възможно най-кратък срок.

 

СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Всички Ваши данни, публикувани в сайта www.kriteox.com  са изцяло конфиденциални, защитени и ще бъдат използвани само за нуждите на KriTeoX – за обработка и отговор на електронна заявка, осъществяването на връзка с вас и доставяне на информация , спазвайки разпоредбите на Закона за защита на личните данни. На нашия уебсайт можете при желание да се абонирате за бюлетин. Данните, предоставени при абониране за бюлетина, ще бъдат използвани само и единствено за изпращане на бюлетина. Можете да прекратите по всяко време абонамента за бюлетина, чрез предвидената възможност за отказ.

Администриране

www.kriteox.com се задължава да опазва и съхранява личната информация на клиентите си, да се въздържа от неетични практики, използвани в интернет, както и да не предоставя данните Ви на трети лица.

Съхранение

Съхраняваме всички лични данни, доброволно предоставени от клиенти на www.kriteox.com в специализиран сървърен център. Сървърният център се намира на територията на Европейския съюз и отговаря на всички европейки стандарти и изисквания за тази цел.

Видове лични данни, които съхраняваме

Видове лични данни, които KriTeoX  съхранява са: име и фамилия, имейл адрес, уеб сайт, както и всякаква допълнителна информация, която потребителите на уеб сайта доброволно са предоставили и/или попълнили при изпращане на своето запитване по електронен път или по телефона.

-Информация, която ни предоставяте, когато заявявате услуга или изпращате запитване за предоставени от нас услуги като име, фамилия, телефонен номер, имейл адрес, както и всяка допълнителна информация, която Вие доброволно сте попълнили;

-Информация, от която се нуждаем, когато съобщавате за проблем с вашия бизнес.

Време на съхранение на лични данни

След и ако потребителите са дали своето съгласие за събиране, съхранение и обработка на техните лични данни с цел обработването на поръчка или запитване в посочения по-горе уебсайт, администраторът съхранява личните данни на всеки един потребител до момента, в който потребителят не изяви изричното желание неговите лични данни да бъдат изтрити от базата данни, съхранявана от администратора.

Заличаване на лични данни

Ако НЕ ЖЕЛАЕТЕ Вашите лични данни да се съхраняват с цел обслужване от kriteox.com, можете да заявите своето желание за заличаване на Вашите данни на този имейл адрес: support@kriteox.com

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И СЪХРАНЯВАМЕ

KriTeoX събира и обработва Вашите лични данни за следните цели:

-По-добро обслужване и потребителско изживяване в онлайн платформата;

-Обработка на заявени услуги, от страна на потребителите;

-Изготвяне на анонимна статистика за ползвателите на онлайн платформата;

-Предоставяне на отстъпки и промоции;

-Изпращане на електронни съобщения и известия относно предстоящи обучения и други дейности на фирмата;

-Анализ на потребителското поведение с цел подобряване на платформата и предоставянето на нови услуги.

КАКВО СА „БИСКВИТКИТЕ“?

„Бисквитките“ (Cookies) са малки текстови файлове, които се записват на Вашето устройство (настолен компютър, лаптоп, таблет, смартфон), при посещение на уеб сайтове. Обикновено „бисквитките“ съдържат името на сайта, уникален идентификационен номер и срок на валидност. Те могат също да записват колко дълго сте на дадена страница, кои линкове натискате, предпочитания за език, цветове на сайта и други. „Бисквитките“ не могат да бъдат използвани за разкриване на вашата самоличност или лична информация.

КАКВИ „БИСКВИТКИ“ ИЗПОЛЗВАМЕ

Kriteox използва бисквитки за няколко цели, в зависимост от избраните от Вас продукти и направени поръчки:

Влизане и удостоверяване.
При влизане в корпоративния уеб сайт на www.kriteox.com  ние запазваме уникален ИД номер и точния момент на влизането в шифрована бисквитка на Вашето устройство. Тази бисквитка Ви позволява да преминавате от страница на страница в сайта, без да е необходимо да влизате отново на всяка страница. Можете също да запишете своята информация за влизане, така че да не се налага да влизате при всяко следващо посещение на сайта.

Защита.
Използваме бисквитки за откриване на измами и злоупотреби с нашите уеб сайтове и услуги.

Съхранение на информация, която предоставяте в уеб сайт.
Когато предоставяте информация или изпратите заявка/запитване в www.kriteox.com  съхраняваме данните в бисквитка с цел запомняне на добавените от Вас продукти и информация.

Социални мрежи.
Някои от нашите уеб сайтове включват бисквитки на Facebook, включително тези, които разрешават на потребителите, влезли в услугата за социална мрежа, да споделят съдържание чрез тази услуга.

Анализ.
С цел предоставяне на услугите ни, използваме бисквитки и други идентификатори, които ни помагат да събираме данни за употребата и производителността им, чрез Google Analytics. Например може да използваме бисквитки за преброяване на броя уникални посетители на дадена уеб страница или услуга, както и за разработване на друга статистика за операциите на нашите продукти.

SSL сертификат

Сайтът е защитен със SSL (Secure Socket Layer) сертификат. Той осигурява криптирана (сигурна) връзка между сървъра, на който се намира уебсайтът, и вашето устройство. Осигурява пълна конфиденциалност и неприкосновеност на данните, които въвеждаме на даден уебсайт. www.kriteox.com се задължава да опазва и съхранява личната информация, предоставена от клиентите, да се въздържа от неетични практики, да я използва единствено за нуждите на сайта и да не я предоставя на трети лица.

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в уеб сайта www.kriteox.com  на своя компютър.

Съдържание
• цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
• съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към www.kriteox.com , изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
• всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на www.kriteox.com на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
• информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
• информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;
• данни относно Продавач.

Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и/или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.

 

Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. KriTeoX не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на KriTeoX, съобразно българското законодателство.

 

Ако имате допълнителни въпроси към нас или имате нужда от информация за личните данни, която не е описана в Декларацията за поверителност и бисквитки, можете да се свържете с наш колега на посоченият имейл адрес: support@kriteox.com.

 

Последно обновяване : 10/06/2018

КОНСУЛТАЦИЯ

Обади се на 0877/910 945 oт понеделник до петък от 09:00 до 17:00 часа.

ПОСЛЕДВАЙ НИ

Виж най-новите ни предложения и промоции на нашата фейсбук страница.

ПРИСЪЕДИНИ СЕ

Стани част от нашия екип , свържете се с нас на посочените контакти.