„Рибен дар“ – ресторант с кетъринг

 

За „Рибен дар“ ние създадохме:

-визитки за представители

-дизайн за печат на салфетки за 4-те им заведения

-изображения за новогодишното меню

-имейл и директен маркетинг

 „Рибен дар“

 Визитки; Имейл маркетинг; Директен маркетинг; Дизайн за печат на салфетки

  гр. Пловдив