„м. Славейковци“ – природна забележителност

 

За „м. Славейковци“ ние създадохме:

-уеб сайт от 5 страници

*Уеб сайтът е изграден върху WordPress за период от 2 седмици.

-Лого – свързано с вековния бук , който се намира в местността.

– създаване и поддържане на facebook страница

 „м. Славейковци“ 

 www.slaveykovci.eu ; www.facebook.com/slaveykovci 

 Уеб сайт; Лого; Facebook страница; 

  с. Петково