„Inspirors“ Ltd – търговия с аксесоари

 

За „Inspirors“ Ltd създаваме снимки на продуктите от предоставени мостри.

Клиента поръча два броя лого.

Дизайн на корица за е-Книгата им „3 lessons to get you started on your wealth game“

 „Inspirors“ Ltd

 Amazon  ;  Amazon

Снимки за онлайн магазин; Лого; Опаковка; е-Книга

  гр. Лондон